• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - HBO rechten Studenten Windesheim zoeken Comakership
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - HBO rechten Studenten Windesheim zoeken Comakership
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - HBO rechten Studenten Windesheim zoeken Comakership
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - HBO rechten Studenten Windesheim zoeken Comakership

HBO rechten Studenten Windesheim zoeken Comakership

Afgelopen maand heeft het Windesheim Flevoland de opdracht gegeven om een comaker plek te vinden aan de tweedejaars hbo-Rechten studenten. De Oriëntatie Comaker Law is een praktijkopdracht. Deze opdracht heeft er dan ook voor gezorgd dat ik, Kaylee Uijtten Boogaart, met drie medestudenten op zoek ben naar een comaker plek.

Comakerships zijn opdrachten en projecten op hbo-niveau voor bedrijven, scholen of maatschappelijke instellingen die studenten zelf werven en in enkele maanden tijd uitvoeren. Wij leveren uiteindelijk een product of dienst op. Voorbeelden van Comakerships zijn bijvoorbeeld een advies voor een nieuwe beleidsstrategie voor een publiekrechtelijke instelling, een juridische analyse van nieuwe wetgeving voor een gemeente, het onderzoeken van een nog openstaand juridisch vraagstuk van een particuliere of publieke organisatie/ instantie of het uitpluizen van een juridisch vraagstuk voor een cliënt namens een advocatenkantoor.
Wij (studenten) zullen dit niet alleen doen, er is vakinhoudelijke begeleiding door een coach vanuit de opleiding en een praktijkopleider van de opdrachtgever.

De comaker-opdracht die wij van de organisatie hebben gekregen refereert aan een probleem, knelpunt, kans of algemeen gesteld een vraagstuk waar de organisatie mee zit. Wij zullen een systematisch onderzoek doen, welke wij vastleggen in een rapportage. De comaker is verdeeld over twee periodes, in de eerste periode zullen wij bezig zijn met een comakerwerkplan en zullen wij ons verdiepen in uw bedrijf en haar huidige situaties. Tijdens de tweede periode voeren wij het onderzoek uit en vinden de analyses plaats. Daarna wordt het beroepsproduct (adviesrapport) geschreven aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek.
De comaker wordt afgesloten met een adviesrapport waarin analyses, resultaten, conclusies en het advies zijn beschreven.

De comaker bevat zes leerdoelen voor ons (de vier hbo-Rechten studenten), namelijk:
- Het verkrijgen van een beeld van het werken op een juridische afdeling in een organisatie en latere beroepsomgeving. Hierbij valt te denken aan: de processen die zich binnen afdelingen, gericht op juridische, bedrijfseconomische of beleidsmatige zaken, afspelen. Maar ook de plaats die de afdeling binnen de organisatie inneemt.
- Het leren functioneren op een afdeling waarbij juridische aspecten van een organisatie een rol speelt.
- Het leren zelfstandig te functioneren in een juridische werkomgeving en het ontwikkelen van een beroepshouding.
- Het toepassen van verworven kennis in een (kleinschalig) onderzoek.
- Het opstellen van een actueel onderzoeks-/ rechtsvraag en deze uitwerken.
- Het leren planmatig te werken (inventariseren, analyseren, adviseren en rapporteren).

De onderzoeksopdracht bestaat vaak uit een juridische of beleidsmatig vraagstuk die verdere uitwerking vereist. De onderzoeksopdracht wordt verder uitgewerkt in het comakeradviesrapport.

Opdrachtgevers hebben baat bij het begeleiden van een comakership. Uit ervaring is gebleken dat studenten vaak met hele praktische en regelmatig met innovatieve oplossingen komen voor problemen of vraagstukken waar opdrachtgevers tegenaan lopen. Het levert daarnaast voor de opdrachtgever nog een aantal dingen op, namelijk: een frisse blik van studenten binnen uw organisatie, het ontvangen van eventuele aanbevelingen en een eventuele implementatie hiervan & het relatief zelfstandig kunnen laten uitvoeren van een kleine opdracht/ kleinschalig onderzoek of reguliere activiteiten die binnen de organisatie voorkomen.

Wat wij vragen van u als opdrachtgever is enige begeleiding, dit zal circa 1 á 2 uur per week zijn. Tevens vragen wij van u Informatie over de organisatie en doelstellingen, het beschikbaar stellen van informatie en systemen over de betreffende processen en de bereidheid om eventueel kwalitatief onderzoek (interviews) te laten doen onder medewerkers / eventuele externe belanghebbenden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een 3-partijen overeenkomst.

De comaker zal 17 weken in beslag nemen, waarin wij de juridische vraagstukken voor u gaan oplossen. In deze 17 weken zullen wij één keer per week bij uw bedrijf aanwezig zijn om aan de comaker te werken. Indien er geen mogelijkheid is om vier studenten bij uw bedrijf hieraan te laten werken, zullen wij zelfstandig op een andere plek de juridische vraagstukken oplossen. De dag wanneer wij aan de vraagstukken zullen werken is nog onbekend, Windesheim Flevoland zal ons hiervoor een dag uitroosteren. De comaker begint eind januari/ begin februari 2020 en zal gaan duren tot eind mei 2020.

Indien u geïnteresseerd bent in de comaker kunt u contact opnemen via het mailadres: . Via deze weg kunnen wij nog eventuele vragen beantwoorden en/of een gesprek plannen waarin wij ons zullen voorstellen en onduidelijkheden zullen ophelderen.
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection