• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Zwart verzuim & Arbeidsrecht
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Zwart verzuim & Arbeidsrecht
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Zwart verzuim & Arbeidsrecht
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Zwart verzuim & Arbeidsrecht

Zwart verzuim & Arbeidsrecht

Donderdag 31 oktober organiseerde de HR themakring van de Vereniging Bedrijfskring Almere een informatieve bijeenkomst met als thema ‘Zwart Verzuim en het arbeidsrecht’. Dertig ondernemers maakten van de uitnodiging gebruik en schoven aan. Het werd een verrassende bijeenkomst waarbij meerdere aspecten van het onderwerp aan de orde kwamen.

FOTO_1_HR_ZWART_VEWRZUIM Vereniging Bedrijfskring Almere - Zwart verzuim & ArbeidsrechtVoor de eerste sessie kreeg Simon Booij, advocaat arbeidsrecht bij Okkerse en Schop advocaten het woord. Zijn presentatie gaf het verschil aan tussen zwart, wit en grijs verzuim. In het kort komt dat er op neer dat wit verzuim wordt gekenmerkt door een ziekte of (tijdelijk) gebrek. Bij zwart verzuim is er echter sprake van een medewerker die geen klachten heeft, kan werken maar zich toch ziek meldt. Dit valt onder fraude. Bij de laatste, grijs verzuim, is er sprake van een ziekmelding maar voert de medewerker nevenactiviteiten uit. Ook dit krijgt het stempel fraude.

Fraude
Booij ging verder in hoe een werkgever in voorkomende gevallen moet handelen. Denk daarbij aan afspraken over de wijze van ziekmelding, afgesproken regels en vragen als is de werknemer wel echt ziek. Er werd duidelijk gewaarschuwd om als werkgever bijvoorbeeld niet uit emotie een werknemer op staande voet te ontslaan. Het verhaal van Booij schepte veel duidelijkheid. Wist je bijvoorbeeld dat een nevenwerkzaamhedenbeding bij een parttime contract ook geldt voor de vrije dagen die niet onder het parttime contract vallen?

Voor de volgende presentatie namen Sanne Kleerebezem en Cathy Brocklebank, beiden werkzaam bij Okkerse en Schop advocaten, het woord. Met een in scene gezette video maakten ze al snel duidelijk wat de valkuilen op het gebied van privacy van werknemers zijn. Hun presentatie ging voornamelijk over regels met betrekking tot privé mail via het zakelijk account en (verborgen) camera toezicht. Met praktijkvoorbeelden maakten ze duidelijk dat rechters soms anders kunnen besluiten dan verwacht. Als werkgever iets om rekening mee te houden. Advies van een advocaat wordt dan ook aangeraden. Tot slot wezen de dames nog op het bestaan van een YouTube kanaal waar Okkerse en Schop hints en tips geven. Het kanaal is op YouTube te vinden onder O&S TogaTips.

Zwaar middel
Laatste presentatie werd gegeven door bedrijfsrechercheur Johan Klokman werkzaam bij Hoffmann Bedrijfsrecherche. Klokman gaf in een korte presentatie aan wanneer en hoe een onderzoek door een bedrijfsrechercheur wordt gestart. Duidelijk werd dat het een zwaar middel is, dat niet snel zal worden ingezet. Dat het noodzakelijk is blijkt wel uit de cijfers die Klokman noemde. Zwart verzuim kost het bedrijfsleven (en dus de gemeenschap) 3 miljard op jaarbasis. Toch iets om serieus rekening mee te houden.

Tijdens de presentaties was er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen, waar goed gebruik van gemaakt werd door de aanwezigen. Samenvattend, het was een bijeenkomst waar ook ondernemers die (nog) niet met werknemers werken veel kennis konden op doen.

Het is dus niet alleen netwerken bij de VBA. Ook kennis overdragen door de partners via de themakringen, er zijn er meerdere, staat hoog in het vaandel. Er wordt al weer met interesse uitgekeken naar de volgende themabijeenkomst van de HR kring van de VBA.

Met speciale dank aan Henk Struik voor zijn tekstbijdrage en Maarten Feenstra voor zijn foto’s (beiden lid van de Communicatie Kring van de VBA). De organisatie van de bijeenkomst was een gezamenlijk project van Okkerse & Schop Advocaten en de dames van de HR Themakring van de VBA. Dank daarvoor!

FOTO 2 HR ZWART VERZUIM  FOTO 3 HR ZWART VERZUIM  FOTO 4 HR ZWART VERZUIM

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection