Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven

In Almere Haven Centrum worden voorbereidingen getroffen voor het instellen van een “Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Promenade Almere Haven”. De Wet op de Bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat ondernemers van een bedrijventerrein of een winkelgebied een stichting of vereniging oprichten en daarmee taken gaan uitvoeren die voor dat specifiek afgebakende gebied van groot belang zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling. Dit is een wens van de ondernemers in het stadsdeelcentrum, zowel winkeliers als horecaondernemers. Om daar uitvoering aan te geven dient de raad een Verordening in te stellen met betrekking tot onder meer het heffen van een BIZbijdrage en het afbakenen van het gebied waar de BIZ betrekking op heeft. De informele draagvlakmeting heeft begin dit jaar uitgewezen dat een BIZ haalbaar lijkt te zijn. De planning is dat in oktober de formele draagvlakmeting zal gaan plaatsvinden.
Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93