• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven

Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers Promenade Almere Haven

In Almere Haven Centrum worden voorbereidingen getroffen voor het instellen van een “Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Promenade Almere Haven”. De Wet op de Bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat ondernemers van een bedrijventerrein of een winkelgebied een stichting of vereniging oprichten en daarmee taken gaan uitvoeren die voor dat specifiek afgebakende gebied van groot belang zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid en de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling. Dit is een wens van de ondernemers in het stadsdeelcentrum, zowel winkeliers als horecaondernemers. Om daar uitvoering aan te geven dient de raad een Verordening in te stellen met betrekking tot onder meer het heffen van een BIZbijdrage en het afbakenen van het gebied waar de BIZ betrekking op heeft. De informele draagvlakmeting heeft begin dit jaar uitgewezen dat een BIZ haalbaar lijkt te zijn. De planning is dat in oktober de formele draagvlakmeting zal gaan plaatsvinden.

Netwerken

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection