• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Techniek en technologie in de schijnwerpers
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Techniek en technologie in de schijnwerpers
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Techniek en technologie in de schijnwerpers
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Techniek en technologie in de schijnwerpers

Techniek en technologie in de schijnwerpers

Woensdag 3 juli opende Almeerse wethouder Maaike Veeningen de bijeenkomst Sterk Techniek Onderwijs vmbo Almere. Op deze bijeenkomst kwamen vertegenwoordigers van de technische vmbo’s en vmbo scholen met technologische keuzevakken uit de regio Almere én ca 50 bedrijven uit de regio bij elkaar. Doel is techniekonderwijs in de regio flink te versterken én meer jongeren in Almere te laten kiezen voor een technisch beroep.

Onderwijs en bedrijfsleven hebben gezamenlijk een regiovisie opgesteld met een daaraan verbonden activiteitenplan voor een subsidieverzoek van ongeveer € 3 miljoen voor de aankomende vier jaar. Een voorwaarde is dat het bedrijfsleven 10% van dat subsidiebedrag als cofinanciering bijdraagt. Deze bijdrage hoeft niet in geld te zijn, maar kan plaatsvinden door het openstellen van het bedrijf voor stages, het geven van gastlessen, het ondersteunen van vakdocenten of op een andere manier.
Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond op MBO College Almere hebben de betrokken partijen ideeën gedeeld.

Sterk Techniekonderwijs VMBO Almere
Techniek en ICT zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Sterker: techniek is een steeds belangrijkere aanjager achter economische ontwikkelingen in Flevoland en dus ook in Almere. ICT & Tech zijn samen met Logistiek de sectoren waarin Almere al sterk is. Om dat belang te onderstrepen, wordt vanaf januari 2020 landelijk € 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in
techniekonderwijs op vmbo-scholen. In Almere wil het onderwijs - gesteund door de overheden - via een projectaanvraag aanspraak maken op een deel van deze gelden. Er moet goed technisch onderwijs komen in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat meer jongeren in Almere kiezen voor een technisch beroep in de groene sector, zorg, bouw, ICT, techniek en onderwijs.

Deelnemende vmbo-scholen zijn Vakcollege Stad College, Arte College, Aeres vmbo, Meergronden, Echnaton en BuitenhoutCollege. Het project is in samenwerking met MBO College Almere en Hogeschool Windesheim Flevoland.
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection