Bijeenkomst ‘Sterk Techniekonderwijs VMBO Almere’

Graag nodigen wij u uit voor deelname aan de bijeenkomst ‘Sterk Techniekonderwijs VMBO Almere’ op woensdag 3 juli. Tijd: 17.00 – 19.30 uur. Locatie: het MBO College Almere, Straat van Florida 1 te Almere Buiten. Inloop vanaf 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst gaan we graag met u in gesprek en lichten wij onze plannen toe. Na afloop hopen wij u enthousiast te hebben gemaakt voor deelname aan deze nieuwe en gezamenlijke samenwerking binnen de regio Almere.

Waar gaat het over: techniek en technologie in de schijnwerpers!
Techniek en ICT zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Sterker: techniek is een steeds belangrijkere aanjager achter economische ontwikkelingen in Flevoland en dus ook in Almere. Om dat belang te onderstrepen, wordt vanaf januari 2020 landelijk € 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op de vmbo scholen. In Almere wil het onderwijs (gesteund door de overheden) via een projectaanvraag aanspraak maken op een deel van deze gelden. Er moet goed technisch onderwijs komen in samenwerking met de echte praktijk (de bedrijven), zodat meer jongeren in Almere kiezen voor een technisch beroep in de groene sector, zorg, bouw, ICT, techniek en onderwijs.

Wat gaan we doen: ambitie en doelstelling
De technische vmbo’s en vmbo scholen met technologische keuzevakken uit de regio Almere hebben gezamenlijk een regiovisie opgesteld met een daaraan verbonden activiteitenplan om techniekonderwijs in de regio flink te versterken. Op basis van deze regiovisie ontvangen de gezamenlijke scholen mogelijk een subsidie van ongeveer € 3 miljoen voor de aankomende vier jaar. Een voorwaarde is dat het bedrijfsleven 10% van dat subsidiebedrag als cofinanciering bijdraagt. Deze bijdrage hoeft niet in geld te zijn, maar kan plaatsvinden door het openstellen van het bedrijf voor stages, het geven van gastlessen, het ondersteunen van vakdocenten of op een andere manier.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op 3 juli via het het inschrijfformulier of mailadres: We ontvangen uw aanmelding graag voor 25 juni vanwege de organisatie en catering. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding. Wilt u vooraf alvast meer informatie ontvangen over Sterk Techniekonderwijs VMBO in Almere, dan kunt u telefonisch contact opnemen met één van de onderstaande personen uit het projectteam.

Projectteam:
Gerard Roos (locatiedirecteur Vakcollege Stad College en penvoerder) (06) 233 13 902
Jan Twilt (auteur regiovisie en activiteitenplan Sterk Techniek) (06) 224 886 91
Theo Schopmeijer (teamleider afdeling Techniek, Vakcollege Stad College) (06) 152 84 742
Sabina Kok (projectondersteuner aanvraag Sterk Techniek) (06) 460 030 60

Namens de deelnemende scholen,
Vakcollege Stad College, Arte College, Aeres vmbo, Meergronden, Echnaton, BuitenhoutCollege.
Verberg reactieformulier

500 Resterende tekens


Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93