• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Leden Vergadering van de VBA inclusief Walking Dinner bij SLIGRO Almere
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Leden Vergadering van de VBA inclusief Walking Dinner bij SLIGRO Almere
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Leden Vergadering van de VBA inclusief Walking Dinner bij SLIGRO Almere
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Algemene Leden Vergadering van de VBA inclusief Walking Dinner bij SLIGRO Almere

Algemene Leden Vergadering van de VBA inclusief Walking Dinner bij SLIGRO Almere

Een vernieuwend concept: de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VBA combineren met een Zakenuurtje. Het concept van het Zakenuurtje werpt zijn vruchten af: ruim 70 deelnemers en veel nieuwe gezichten. Er werd echt al volop genetwerkt, voordat de ALV van start ging. Het geroezemoes was daarvan het levendige bewijs. Op deze mooie mei dag, donderdag de 23e, komen we bij elkaar, in de brasserie van VBA-lid Sligro, op Bedrijfsterrein Veluwse kant, pal naast de A-6. Er waren 2 beeldschermen om te zorgen dat iedereen de presentatie vanuit alle hoeken goed kon volgen.

Algemene Leden Vergadering
Klokslag 17:00 uur werd de opening gedaan door onze voorzitter, Kimberley Valentien en aansluitend daarop heette vestigingsdirecteur Denis du Cloo ons welkom in ‘zijn’ en ‘onze’ Sligro. Hij gaf een korte bedrijfspresentatie en toelichting op het programma aansluitend aan de ALV. Tijdens de ALV: kregen we inzicht in financiële cijfers van 2018 door onze penningmeester sinds begin 2019 Salah Assalhi. Hij vertelde over de positieve balans door het doorvoeren van bezuinigingen en de inzet van vele vrijwilligers. Zowel in 2017 als 2018 mochten we 60 nieuwe leden verwelkomen, dat hield de balans gelijk in verband met vertrekkende leden. Kijkend naar 2019 hebben we al vele nieuwe leden mogen verwelkomen en het mooie nieuws is dat er weinig vertrekkende leden zijn. Mogelijk gaat daardoor de inbreng van de contributiebijdrage over 2019 wel omhoog.
Het verslag van de kascommissie (Saskia en Olaf) was helder: zij zijn tevreden over de gegevens en adviseren ons om de jaarrekening goed te keuren en aldus geschiedde. Gevraagd wordt wel om een nieuw lid voor de kascommissie.

Vervolgens nam Kimberley het stokje weer over en informeerde ons over nog meer activiteiten, die door het bestuur waren ondernomen in het belang van alle leden.
Onze nieuwste Themakring Onderwijs & Arbeidsmarkt start dit najaar een pilot: de Company tour. Het idee is dat studenten kennis maken met de diverse beroepen, doordat bedrijven zich aansluiten bij de open dagen van de scholen. Door te laten zien welke beroepen/functies er zijn bij verschillende bedrijven beginnen ze gemotiveerd aan een opleiding met als doel die functie straks te kunnen invullen. Het is de bedoeling dat er een bustour langs deze deelnemende bedrijven komt.

Actief op veler terrein
Bestuurslid Bas Reimert vertelt ons dat we als VBA ook zeer actief bezig zijn met de bedrijventerreinen. Daar is behoefte aan: veiligheid, samenwerking en KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen). Gemeente Almere en de VBA zijn aan het bekijken naar een meer praktische aanpak van die KVO-B o.a. door een vast en gemotiveerd aanspreekpunt vanuit de gemeente Almere en een plan van aanpak rondom de parkeer problematiek. Er wordt ook gewerkt aan een oplossing voor de vermenging van auto-/fietsstromen rondom de stad.

De VBA is ook actief op politiek gebied. Hier wordt de samenwerking gezocht met diverse politieke partijen om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld de mobiliteitsvisie.

Mooi nieuws is er ook op basis van het feit dat onze vernieuwde website zeer goed wordt bezocht. Tip van onze voorzitter: bezoek de website regelmatig en maak jezelf zichtbaar voor de overige leden (‘leden stellen zich voor’) en door je profiel aan te maken of aan te passen. Dat vergroot de onderlinge zicht- en bereikbaarheid. De functie ‘Ledenvoordeel’ is terug. Via deze tab kun je als lid diensten/producten/informatie delen, die van belang kunnen zijn voor de overige leden. Wanneer je hier iets wilt delen, meldt het dan via het secretariaat.

Natuurlijk kwam ook het Floriade congres en de Negomatrix voorbij. VBA neemt hierin de rol van bruggenbouwer en aanjager op zich. En met succes, want het congres om ondernemers in Almere te informeren en betrekken bij de Floriade op 23 april was een succes. Wanneer je als ondernemer iets wilt en kunt betekenen voor de Floriade: schrijf je dan in via Negomatrix en het Inkoopplein Almere; op termijn wordt dit één database.

Actief zijn binnen de vereniging
Als je actief wilt deelnemen binnen het VBA; meld je dan aan voor een Kring. Andere optie om deel te nemen: er is tevens een vacature voor een VBA Account Director en een nieuw bestuurslid binnen de VBA.

Aan het slot van de vergadering was het woord aan Paul Offerman om te vertellen over de goede doelen van 2019, die worden gesteund worden door De Haringparty Almere 2019, eind juni. Dat zijn de VMCA (ondersteuning voor mantelzorgers) en Stichting Broodje Hagelslag (werk en onderkomen voor kinderen die de weg kwijt zijn).

Direct na afloop van de ALV startte het uitstekende Walking Diner door de Sligro in drie grote groepen, waarbij we ruimschoots van informatie werden voorzien tijdens het nuttigen van diverse smakelijke hapjes en drankjes. Een prachtige bijeenkomst op een mooie lente avond.

Met speciale dank aan Margot Freericks voor haar tekstbijdrage, Dirk Bakker voor zijn fotografie, de Evenementen Kring van de VBA en uiteraard speciale dank aan SLIGRO voor locatie en de informatief culinaire invulling daarvan.

FOTO 2 ALV BIJ SLIGRO  FOTO 3 ALV BIJ SLIGRO  

 FOTO 4 ALV BIJ SLIGRO  FOTO 5 ALV BIJ SLIGRO

FOTO 8 ALV BIJ SLIGRO  FOTO 7 ALV BIJ SLIGRO

FOTO 9 ALV BIJ SLIGRO  FOTO 10 ALV BIJ SLIGRO

FOTO 11 ALV BIJ SLIGRO  FOTO 12 ALV BIJ SLIGRO

 

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection