No-show regeling

Een ieder die zich voor gratis VBA-activiteiten heeft ingeschreven maar niet komt opdagen, dient in het kader van de no-show regeling € 25,00 te voldoen, tenzij hij/zij zich uiterlijk 48 uur voor de activiteit schriftelijk heeft afgemeld.

De redenen om deze regeling in het leven te roepen, zijn:

  • er komen te vaak aangemelde mensen niet opdagen, terwijl daar budgettair wel rekening mee gehouden is
  • mensen die zich niet meer konden aanmelden in verband met het bereiken van het maximaal aantal deelnemers krijgen dan alsnog de gelegenheid om aanwezig te zijn
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection