Digital marketing sessie van VBA ICT-kring met Traffic Builders erg succesvol

Op dinsdag 5 maart jongstleden was er een goed bezochte en succesvolle themasessie over digital marketing bij VBA-lid Places-to-work. Na een kort welkom en een toelichting op de bijeenkomst door Wendie Hagendoorn van de webwinkelkamer was het woord aan Wolter Tjeenk Willink, oprichter en directeur van ons kersverse lid digital marketingbureau Traffic Builders.

Wolter hield een inspirerende inleiding over hoe je marketing en sales ambities kunt realiseren met een doordachte digital marketingstrategie op dit onderwerp. Hij introduceerde het door Traffic Builders ontwikkelde REAN® marketingmodel en liet hij zien hoe je daarmee tot de meest effectieve marketingmix komt.
REAN staat voor:
REACH: Bereik je doelgroep gericht op merkbekendheid’
ENGAGE: Inspireer je doelgroep, gericht op merkwaarde en beleving
ACTIVATE: Activeer je doelgroep, gericht op stimuleren van de gewenste actie (bijv. aankoop)
NURTURE: Koester bestaande relaties gericht op verhogen van de loyaliteit en (klant)waarde

Wolter gaf voorbeelden van welke digitale middelen je wanneer kun inzetten gericht op het doel wat je wilt bereiken. Gedurende deze inleiding was er al veel interactie met de zaal, en na een korte pauze werden een aantal door aanwezigen aangereikte cases besproken, waarbij waardevolle praktische tips de revue passeerden. Ook hier deed het publiek intensief aan mee, waarbij ook uit de zaal waardevolle ervaringen en tips werden gedeeld. Ondanks het feit dat we wat uit de tijd liepen bleef iedereen aandachtig en actief betrokken bij de bespreking van de cases.
Jan Denkers van de VBA ICT themakring sloot de bijeenkomst af met een woord van dank aan de sprekers en aanwezigen en tevens met een aankondiging van het volgende evenement op ICT gebied in Almere, de Windesheim ITlympics die van 8 t/m 12 april zullen worden gehouden.
Na afloop werd er bij de netwerkborrel nog veel informatie uitgewisseld en zo kunnen we terugkijken op een uiterst succesvolle bijeenkomst.

Speciale aanbieding voor VBA - leden
De hand-out van de presentatie van Wolter is op te vragen via
Daarin vindt u tevens een speciale aanbieding van Traffic Builders voor VBA-leden; 50% VBA korting, geldig tot 1 juni 2019, quickscans/workshops. Slechts € 500,- voor VBA leden

Met speciale dank aan Jan Denkers voor zijn tekstbijdrage en Dirk Bakker voor zijn fotografie.

foto 3 ICT bijeenkomst   foto 2 ICT bijeenkomst

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection