Gemeente Almere: tegemoetkoming voor ondernemers met CTB-controles

Logo_gemeente_almere-15632deb Vereniging Bedrijfskring Almere - Gemeente Almere: tegemoetkoming voor ondernemers met CTB-controles

Gemeente Almere heeft ons gevraagd informatie te delen met ondernemers (VBA-leden) die verplicht zijn de CTB-controles uit te voeren.

'Het Rijk heeft voor de periode 22 september 2021 t/m 31 december 2021 geld beschikbaar gesteld voor de controle op de Corona Toegangs Bewijzen (‘QR-code’). Wij kunnen (een deel van) die middelen toekennen aan Almeerse ondernemers die verplicht zijn om de QR codes te scannen. Het gaat daarbij om toerekening van een gedeelte van de loonkosten die daarmee zijn gemoeid, dan wel de kosten van inhuur. Ook is het berekenen van directe materiële kosten mogelijk.

De bijdrage is maximaal € 1.500,--. De aanvragen worden toegekend op basis van volgorde van ontvangst en toekenning vindt plaats tot het maximum van het budget is bereikt. Daarna ontvangen aanvragen, te laat of onvolledig ingediende aanvragen worden niet toegekend. Meer informatie staat verwerkt in het bijgevoegde aanvraagformulier.

We hebben de aanvraagtermijn verlengd tot de uiterste datum van 31 december aanstaande.
Wij realiseren ons dat dit een uiterst korte periode is, maar de maatregel loopt af op die datum en moet door ons in de eerste week van januari al afgerekend worden. In elk geval willen wij er naar streven om zoveel mogelijk van de beschikbare middelen ten goede te laten komen van de ondernemers.'

VBA Activiteiten

Er zijn geen komende evenementen

Netwerken

Er zijn geen komende evenementen
Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection