RIVM onderzoekt preventieve maatregelen MKB

Het RIVM vraagt om medewerking van werkgevers aan een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim (respectievelijk 13,1% en 5,8%). Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport zijn hierdoor getroffen. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk.

Daarom vraagt het RIVM aandacht en medewerking voor onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB (tot 250 medewerkers). Bij preventieve maatregelen kan ook worden gedacht aan een training over werkstress of adviezen over gezond en veilig werken uit de Arbocatalogus. Deze preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van uw personeel. Het blijkt echter dat preventieve maatregelen beperkt benut worden in het MKB. Het is van belang om uw ervaringen met de toepassing van preventieve maatregelen, en redenen om ze wel of niet te gebruiken te delen.

Met uw deelname aan dit onderzoek draagt u bij aan een beter gebruik van preventieve maatregelen in het MKB, en dus ook in uw organisatie. Via deze Werkgeversenquête kunt u direct meedoen

Meer informatie vindt u in de flyer.

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection