Start oeveronderhoud Hoge Vaart bij Almere

Deze maand maart start aannemer Beens op initiatief van de Provincie Flevoland met de werkzaamheden voor het oeveronderhoud langs de Hoge Vaart bij Almere. De werkzaamheden zijn naar verwachting in juli 2021 afgerond.

De Hoge Vaart blijft open voor de scheepvaart en andere gebruikers. Mogelijk is er beperkte hinder door de werkzaamheden. Grote delen van de oevers voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en zijn toe aan groot onderhoud. Het gaat om het traject tussen de Zuidersluis tot de Tureluurweg. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van vogelnesten en beverburchten.

Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden worden grote delen van de oevers vervangen. De aannemer is inmiddels gestart met het verwijderen van overtollige begroeiing langs de oevers en enkele dode bomen. Vervolgens worden damwanden die slecht zijn vervangen door zogenaamde blokkenmatten en voorzien van betonstenen. Deze toepassing is gunstig voor de flora doordat planten tussen de stenen kunnen groeien. De oevers worden veel groener en bieden volop ruimte voor aan vogels en dieren. Op andere delen worden de oevers, bestaande uit stortstenen, schoongemaakt en aangevuld en daar waar het water stukken oever heeft weggespoeld wordt de oever weer aangevuld met grond.

Omwonenden
Omwonenden en aangelegen bedrijven ervaren vrijwel geen hinder omdat er grotendeels vanaf het water gewerkt wordt. De provincie roept bewoners op om de oevers vrij te houden en bootjes te verwijderen.

Kijk voor meer informatie op www.flevowegen.nl. Heeft u nog specifieke vragen of opmerkingen, mail dan naar .

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection