• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Voorstanders Lelystad Airport optimistisch opening luchthaven
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Voorstanders Lelystad Airport optimistisch opening luchthaven
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Voorstanders Lelystad Airport optimistisch opening luchthaven
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Voorstanders Lelystad Airport optimistisch opening luchthaven

Voorstanders Lelystad Airport optimistisch opening luchthaven

De Stichting Lelystad Airport Moet Door (LAPMD) is optimistisch gestemd over de opening van Lelystad Airport. Een reële beoordeling van de feiten in de nieuw te vormen coalitie kan alleen maar leiden tot openstelling van de luchthaven, zo verwacht LAPMD.

De stichting, die al jaren erop hamert dat de overheid zijn afspraken moet nakomen, hoopt dit keer op een formatie zonder de ChristenUnie, temeer omdat door toedoen van met name de ChristenUnie de uitvoering van het openingsbesluit van de luchthaven telkenmale werd geblokkeerd. Dit terwijl over de opening in het regeerakkoord kabinet-Rutten III juist harde afspraken waren gemaakt. De Stichting LAPMD hoopt niet nog een keer vier jaar lang aan het lijntje te worden gehouden.

Naast een hoopgevende verkiezingsuitslag is LAPMD ook te spreken over het wegstemmen door Eerste Kamer meerderheid afgelopen dinsdag van een tweetal moties van de Partij voor de Dieren bedoeld om de voorgenomen opening van Lelystad Airport verder te vertragen.

Aan alle voorwaarden voor opening van Lelystad Airport is voldaan. Niets staat de voorgenomen opening van Lelystad Airport nog in de weg. De stichting LAPMD verwacht dan ook dat mede in het kader van het herstelplan, waar het nieuwe kabinet mee zal komen, Lelystad Airport volgens plan komend najaar voor vliegverkeer wordt geopend.

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection