• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Actieve(re) rol VBA op Bedrijventerreinen
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Actieve(re) rol VBA op Bedrijventerreinen
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Actieve(re) rol VBA op Bedrijventerreinen
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Actieve(re) rol VBA op Bedrijventerreinen

Actieve(re) rol VBA op Bedrijventerreinen

Bert-Jan van der Woude is het VBA Bestuurslid met in zijn portefeuille de Bedrijfsterreinen in Almere. Daarom goed om op de hoogte te blijven van de actuele situatie en welke rol de VBA hierin kan vervullen.

Bert-Jan:
“Een aantal bedrijventerreinen in Almere hebben momenteel echt te lijden onder verwaarlozing, criminaliteit, of ondermijning. Helaas is het bevoegd gezag niet in staat om voldoende personele inzet te leveren voor een goede handhaving. Gelukkig is het camera bewakingssysteem van de SBBA (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere) zo goed als klaar. Hiervan gaat naast een grotere pakkans van overtreders ook een preventieve werking uit.

Doordat er op dit moment geen vestigingsbeleid is, ontstaat er wildgroei van kleine bedrijven met soms onduidelijke activiteiten op bijvoorbeeld de Markerkant. De gemeente staat op die plek geen uitbreiding van retail of detailhandel toe en hierdoor is er ook een gebrek aan sociale controle. Dit verhoogd ook de kans op ondermijning of andere criminele activiteiten”.

Herstructurering bedrijventerreinen
De SBBA heeft als thema: Schoon Heel en Veilig en heeft de wens uitgesproken dat de samenwerking met de VBA op die Bedrijventerreinen effectiever zou kunnen. Naar mogelijkheden om dit te optimaliseren wordt gezocht. Op Bedrijventerrein De vaart is men actief met een werkgroep van ondernemers en Gemeente Almere om te kijken welke vorm van herstructurering mogelijk is. Grote opgave blijft verduurzaming. Een opgave die wij als VBA zien, is het verkleinen van de afstand tussen politiek en bedrijfsleven. Deze afstand is in de optiek van de VBA nog steeds te groot en te abstract.

De VBA is een vereniging van, voor en door ondernemers en één van de activiteiten die gepland staat is bijvoorbeeld het organiseren van een (bus)tour met verantwoordelijke ambtenaren over de industrieterreinen en vertegenwoordigers van de bedrijvenkringen. Helaas kan deze actie pas plaatsvinden als de ontwikkelingen als gevolg van het Coronavirus dit toelaten.

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection