• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - ROC van Amsterdam – Flevoland presenteert Wereldwijs in Tech
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - ROC van Amsterdam – Flevoland presenteert Wereldwijs in Tech
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - ROC van Amsterdam – Flevoland presenteert Wereldwijs in Tech
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - ROC van Amsterdam – Flevoland presenteert Wereldwijs in Tech

ROC van Amsterdam – Flevoland presenteert Wereldwijs in Tech

Met trots presenteert PPS Talentontwikkeling met Wetenschap en Technologie de website Wereldwijsintech.nl. De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit en technologie krijgt een steeds grotere rol. Doel van het project is om kinderen vanaf een jonge leeftijd wereldwijs te maken door ze in hun spel van alledag te laten leren over wetenschap en technologie.

Hiervoor worden mbo-studenten Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent geschoold in de didactiek van onderzoekend leren en gaan hiermee op hun stageplek bij partners aan de slag. Benieuwd wat we doen? Bekijk onze animatie. En kijk op www.wereldwijsintech.nl.

In 2013 hebben onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen een Techniekpact opgesteld. Een van de doelstellingen van dit Techniekpact is dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie structureel in hun onderwijsprogramma hebben ingevoerd. Kinderen van 0 tot 12 jaar maken spelenderwijs kennis met verschillende beroepenvelden en leren door deze spelvormen meer over wetenschap en technologie.
Ingebed in regulier programma
Techniekactiviteiten moeten dus worden ingebed in het reguliere programma, onderdeel zijn van de normale activiteiten en bijdragen aan de leerdoelen. De nadruk ligt op educatie in plaats van promotie: technologie wordt onderdeel van de normale activiteiten en de spelvormen zijn tegelijkertijd interdisciplinair. Evenzo geldt dit in de kinderopvang, wanneer een medewerker kinderopvang zich daadwerkelijk verwondert over zijn omgeving, zal het kind dit ook blijven doen.

In de praktijk
Vanaf september 2019 worden mbo-studenten Onderwijsassistent en Pedagogisch Medewerker opgeleid met extra aandacht voor de didactiek van leren door spel. Er wordt gewerkt met de uitgangspunten van de zeven werelden van techniek: de domeinen waarbinnen onze spelsituaties worden ontwikkeld. De studenten gaan samen met hun stagebegeleiders met de spelvormen aan de slag op basisscholen, kinderopvang en bso. Daarnaast krijgen studenten op de stageplek extra begeleiding. Met deze extra scholing van mbo-studenten willen we tegelijkertijd huidige leerkrachten en pedagogisch medewerkers inspireren en de werkdruk verlichten. Dit maakt het initiatief uniek!

Over dit initiatief
Initiatiefnemer van deze PPS is het VBA-lid ROC van Amsterdam –Flevoland. Ons brede samenwerkingsverband bestaat uit het vakonderwijs, basisscholen, kinderopvang en bso, kennisinstituten, bedrijven en branche-organisaties en lokale overheden. We zijn van start gegaan in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), wat inhoudt dat onze studenten worden geschoold om aan de slag te gaan op basisscholen en kinderopvang in regio’s Amstelveen, Amsterdam, Hilversum, Almere en Lelystad.

Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs. Het RIF stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven. Het doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

Kijk voor meer informatie op www.wereldwijsintech.nl of neem contact op met projectleider Maryke Visser via .

Bezoekadres: (op afspraak)

Transistorstraat 71M
1322 CK Almere​

KvK 40059189
036 - 533 83 93

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection