• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondermijning en de week van de Veiligheid
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondermijning en de week van de Veiligheid
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondermijning en de week van de Veiligheid
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondermijning en de week van de Veiligheid

Ondermijning en de week van de Veiligheid

Zeg ‘nee’ tegen criminele weldoeners
De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Veel ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Het kan daarom verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken te doen. Door in uw bedrijf te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen, of door uw locatie te huren hopen ze uit het zicht te blijven van de overheid en politie. Criminele weldoeners bieden ondernemers in nood graag een ‘reddingsplan’ waaruit het voor u als ondernemer lastig ontsnappen is.

U kunt maar één keer nee zeggen!
Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt grote risico’s. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.

Steun van de overheid
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die u tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor u mogelijk is. Kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

Vertrouwt u het niet?
Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) 

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection