• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Prinsjesdag 2020
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Prinsjesdag 2020
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Prinsjesdag 2020
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020

Prinsjesdag 2020 verliep dit jaar anders dan anders. De setting stond in het teken van een aantal actuele debatten die op dit moment spelen in de Nederlandse politiek en maatschappij. Bovenal stond het in het teken van corona maatregelen; weinig publiek en strenge regels. Inhoudelijk zijn er voor ondernemers een aantal zaken die er uit springen die wij hieronder op een rijtje hebben gezet.


Er komt een Nationaal Groeifonds.
Daarmee wordt er de komende vijf jaar jaarlijks vier miljard euro vrijgemaakt voor investeringen in de economie, met name in innovatie, de infrastructuur en onderzoek. De investeringen moeten ook bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

Minder zelfstandigenaftrek voor onder andere zzp'ers.
De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd. Deze aftrekpost zou al slinken van 7.280 euro in 2019 naar 5.000 euro in 2028, maar het kabinet wil hem nu versoberen naar 3.200 euro.

Er komen lastenverlichtingen voor alle werkenden om de koopkracht hoog te houden.
Zo wordt de arbeidskorting voor een totaalbedrag van 500 miljoen verhoogd. Daarnaast daalt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting met circa 0,2 procentpunt. Werkenden, waaronder zelfstandigen, betalen hierdoor minder belasting. Dit zou de verlaging van de zelfstandigenaftrek moeten compenseren.

Geen lagere winstbelasting voor grote bedrijven.
De eerder beloofde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Daarnaast wordt belastingontwijking harder aangepakt.

Kleine tot middelgrote bedrijven gaan wel minder winstbelasting betalen.
Deze verlaging van het zogeheten vennootschapsbelastingtarief (Vpb) was al eerder aangekondigd, die pakt nu wat anders uit dan verwacht. Meer mkb-bedrijven vallen voortaan onder het lage tarief van deze belasting. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot 245.000 euro in plaats van 200.000 euro. In 2022 wordt deze grens verder verhoogd naar 395.000 euro. Ook gaat dit lage tarief van het Vpb van 16,5 procent naar 15 procent.

Er komt een belastingaftrek om bedrijven aan te sporen ondanks de onzekere economische omstandigheden te blijven investeren.
Die maatregel, de Baangerelateerde Investerings Korting (BIK) werkt hetzelfde als subsidies voor onderzoek en ontwikkeling: kosten voor investeringen kunnen worden afgetrokken van de loonheffing.

Speciaal Coronanummer voor ondersteuning VBA leden via VBA Crisisteam
Heb je specifieke vragen voor ons VBA crisisteam? Mail deze dan naar . Wij zullen je vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Ook kun je op werkdagen tijdens kantooruren (8.30-17.30 uur) met je vragen telefonisch terecht via nummer 036 - 711 26 10.

Speciale VBA LinkedIn groep voor vragen en tips
Hou onze LinkedIn groep in de gaten voor mooie tips van de VBA en van andere VBA-leden. Inmiddels hebben zo'n 160 leden zich bij onze groep aangesloten.

Inmiddels zijn we ook weer in een tweede corona golf beland. Dit maakt het de komende tijden voor veel ondernemers spannend en uitdagend. Wij wensen iedereen heel veel succes de komende tijd.

Bestuur VBA

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection