• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD), nice to meet you!
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD), nice to meet you!
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD), nice to meet you!
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD), nice to meet you!

Themakring Internationaal Zaken Doen (IZD), nice to meet you!

Almere, een snelgroeiende stad met grootse projecten die op internationaal niveau steeds meer in de schijnwerpers komt. Buitenlandse bedrijven vestigen zich in Almere en ‘internationals’ komen uit het buitenland hiernaartoe om hun expertise en arbeid beschikbaar te stellen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ze vinden hun weg en blijven uiteindelijk vaak wonen in of rondom de Metropoolregio Amsterdam. Dan is er nog een grote groep Nederlandse ondernemers in Almere en omgeving met internationale ambities. Zij willen (meer) voet aan de grond krijgen in het buitenland, maar vragen zich af waar te beginnen en hoe.

Via de diverse themakringen van de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere), streven we ernaar actuele en relevante vraagstukken voor en met onze leden te behandelen, zo ook thema’s rondom internationaal zakendoen. De tijd was dus rijp voor een Themakring Internationaal Zaken Doen, die in het eerste kwartaal van 2020 is opgericht. De leden van de themakring hebben stuk voor stuk internationale ervaring. Ze zijn met enthousiasme en professionaliteit aan de slag gegaan om de kring vorm en inhoud te geven.

Uit de enquête die de themakring in juni aan alle VBA-leden heeft gestuurd, is gebleken dat er in elk geval bedrijven zijn die graag internationaal willen uitbreiden en hier kennis over willen opdoen. Een tweede groep zijn bedrijven die nu al internationaal zakendoen (wellicht een internationaal moeder bedrijf hebben) en waar meer interesse is voor specifieke onderwerpen.

Thema’s zoals een vestiging openen, fiscaliteit, culturele aspecten, HR en logistiek kwamen in de breedte het meeste naar voren als aandachtspunt en interessegebied. Nu we deze behoefte kennen, kan en zal de themakring gerichte kennissessies organiseren die aansluiten op de behoeftes van de leden, online of ‘face to face’. Het reizen heeft zijn beperkingen gekregen; de interesse voor het internationale aspect geenszins. Gelukkig kan men elkaar ook in deze onzekere tijden waar dan ook ter wereld virtueel treffen!

Klik hier voor meer informatie over de themakring.  

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection