• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ontwerp-Luchtvaartnota bevestigt bestaansrecht van Lelystad Airport
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ontwerp-Luchtvaartnota bevestigt bestaansrecht van Lelystad Airport
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Ontwerp-Luchtvaartnota bevestigt bestaansrecht van Lelystad Airport
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ontwerp-Luchtvaartnota bevestigt bestaansrecht van Lelystad Airport

Ontwerp-Luchtvaartnota bevestigt bestaansrecht van Lelystad Airport

Het kabinet heeft de ontwerp-luchtvaartnota uitgebracht. Daarin staat dat Lelystad Airport vakantievluchten van Schiphol zal overnemen. Deze bevestiging van het vigerende beleid stemt de Stichting Lelystad Moet Door tot tevredenheid.

“We lezen ook dat er ruimte is voor groei mits het aantal ernstig gehinderden aantoonbaar afneemt. Dat is een reden temeer om Lelystad Airport snel te openen. Immers, per vliegtuig zijn er bij Lelystad Aiport maar liefst een factor 10 minder gehinderden in vergelijking met Schiphol en omgeving.”

“Zeker nu in Coronatijd biedt Lelystad Airport de ruimte die juist nu heel hard nodig is. De luchthaven is flexibel ontworpen en kan vóór opening optimaal ingericht worden voor de anderhalve meter economie. Vakantievluchten kunnen daardoor vlot afgehandeld worden. Dus géén lange wachttijden bij inchecken of aankomst. Lelystad Airport voorziet in een snel passagiersproces, waarbij de anderhalve meter gehandhaafd kan worden en passagiers zich slechts kort in het luchthavengebouw hoeven op te houden.”

Kortom, de Stichting Lelystad Airport Moet Door beschouwt deze ontwerp-luchtvaarnota als flinke een steun in de rug en rekent op een zo spoedig mogelijke openstelling van Lelystad Airport. 

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection