• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Amsterdam stimuleert 1,5-meter-economie met ondernemerspitches
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Amsterdam stimuleert 1,5-meter-economie met ondernemerspitches
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Amsterdam stimuleert 1,5-meter-economie met ondernemerspitches
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Amsterdam stimuleert 1,5-meter-economie met ondernemerspitches

Amsterdam stimuleert 1,5-meter-economie met ondernemerspitches

'Corona-proof’ ondernemersinitiatieven op online ideëen-platform ter aanmoediging en inspiratie voor groter publiek in de regio Amsterdam.

10 ondernemers uit de Metropoolregio Amsterdam mogen op 20 mei in twee minuten tijd hun ‘corona-proof’ ideeën toelichten om de 1,5 metereconomie vorm te geven. Dat initiatief lanceren Rabobank Amsterdam en de Amsterdam Economic Board, in samenwerking met gemeente Amsterdam, ORAM, VNO-NCW, MKB en amsterdam&partners vandaag. “ Het doel is het stimuleren van de 1,5-meter-economie in de Metropoolregio Amsterdam” , aldus Barbara Baarsma van Rabobank Amsterdam en de Amsterdam Economic Board.

Ondernemers presenteren, individueel of gezamenlijk, hun ideeën online voor een panel bestaande uit Femke Halsema (Burgermeester Amsterdam), Victor Everhardt (Wethouder Economische Zaken), Barbara Baarsma (Directievoorzitter Rabobank Amsterdam), Mirjam van Praag (Voorzitter College van Bestuur VU), Ruben Nieuwenhuis (Sociaal ondernemer en oprichter TechConnect) en Bart Jan Freriks (Managing Director Engie, Zaanstad). De drie gekozen initiatieven krijgen toegang tot de kennis en het netwerk van de samenwerkende organisaties en zo mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van hun plannen.

Het zijn barre tijden waarin veel ondernemers de grootste moeite hebben hun bedrijf overeind te houden. De ondernemerspitch moedigt ‘corona-proof’ ondernemerschap aan en maakt goede ideeën zichtbaar voor een groot publiek. Belangrijke voorwaarde voor deelname is dat de initiatieven ook genomen kunnen worden door andere bedrijven en ondernemers in de Amsterdamse metropoolregio. De initiatiefnemers willen hiermee ondernemerschap stimuleren dat bijdraagt aan een duurzame en economisch innovatieve Amsterdamse metropoolregio binnen de lijnen van de 1,5 meter-samenleving. Om de harde economische klappen van de coronacrisis daar waar het kan te verlichten en te investeren in een economisch duurzaam langetermijnvisie.

“Als Amsterdam Economic Board verbinden we bedrijven aan overheden en kennisinstellingen om gezamenlijk te werken aan de slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropoolregio Amsterdam. In deze coronatijd is die verbinding hard nodig. Juist ook om na te denken over de postcoronaperiode. Er zijn nu allerlei ideeën en initiatieven van individuele ondernemers, die interessant zijn maar door samenwerking nog impactvoller kunnen zijn. Met deze ondernemerspitch willen we het bedrijfsleven stimuleren om samen tot creatieve oplossingen te komen die positief bijdragen aan de Amsterdamse economie in zware tijden”, aldus Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam en lid Amsterdam Economic Board.

Stimuleren slim, groen en gezond ondernemerschap
Ondernemers kunnen zich tot en met 18 mei 12 uur aanmelden via . Op woensdag 20 mei krijgen, na een voorselectie, 10 ondernemers de kans om hun idee voor de 1,5-meter-economie toe te lichten. De geselecteerde ondernemers worden op 18 mei bekend gemaakt. Inzendingen mogen individuele initiatieven zijn of gezamenlijke. Het panel selecteert drie beste initiatieven op basis van de volgende criteria:
• Creatieve, out of the box, snel schaalbare oplossingen met een zo groot mogelijke positieve economische en maatschappelijke impact
• Bijdragen aan slimme, groene en gezonde Metropool Amsterdam
• Daarbij valt ook te denken aan samenwerking met andere ondernemingen.

Deze initiatieven krijgen vervolgens toegang tot het netwerk van de samenwerkende organisaties en ondersteuning bij de uitvoering van hun plannen door alle samenwerkende partijen. Alle ingezonden initiatieven worden zichtbaar gemaakt op een online ideëenplatform voor iedereen, waarmee ‘coronaproof’ ondernemerschap wordt aangemoedigd en een groter publiek in de regio wordt geïnspireerd.

Over Amsterdam Economic Board
Samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werken we aan een slimme, groene en gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam. Om het welzijn en de welvaart in de Metropool Amsterdam te versterken draagt de Amsterdam Economic Board bij aan zes grootstedelijke uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Energie, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de Toekomst. Wij brengen kennis en partijen samen en jagen kansrijke initiatieven in de regio aan. Zo ontstaan innovatieve oplossingen en kansen voor opschaling. Kijk voor meer informatie op: www.amsterdameconomicboard.com

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection