• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Het belang van circulaire mondkapjes
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Het belang van circulaire mondkapjes
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Het belang van circulaire mondkapjes
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Het belang van circulaire mondkapjes

Het belang van circulaire mondkapjes

Eén ding heeft het corona tijdperk nu al duidelijk gemaakt. In tijden van extremen is de vraag naar specifieke producten groter dan het aanbod. Wanneer productie niet mogelijk is of beperkt wordt moeten er direct alternatieven beschikbaar zijn. Zo is een chirurgisch geschikt mondkapje met een dagelijks verbruik van circa 100.000 per dag een schaarste geworden.

VBA-lid Renewi heeft in samenwerking met Van Straten Medical/GreenCycl in de Meern een nieuw verwerkingsproces opgezet om gebruikte mondkapjes van ziekenhuizen op te halen, te steriliseren en weer als herbruikbare mondkapjes terug te leveren. De gebruikte mondkapjes worden op deze manier hergebruikt in plaats van verbrand. Dagelijks krijgen met deze samenwerking ruim 48.000 mondkapjes een tweede leven. Personeel kan deze kapjes dankzij de gesteriliseerde recycling daarna nog tot drie keer inzetten, zo blijkt uit tests van de TU Delft

Partners in circulaire samenwerking Van Straten Medical/GreenCycl, TU Delft, Franciscus Gasthuis waaronder met de arts-microbiologen Peter de Man en Hans Koeleman en diverse andere ziekenhuizen hebben een methode ontwikkeld om gebruikte mondkapjes te steriliseren en testen op doorlaatbaarheid. De resultaten laten zien dat de filtercapaciteit van de geteste mondmaskers boven de grens van 94% blijft. De testen zijn uitgevoerd op stoomsterilisatie op 121 ⁰C waarbij geen vervorming van de mondkapjes plaatsvond. „De tests en deze vorm van recycling, de goedkeuring van het RIVM en de vergunningverlening zijn onder druk van de cornacrisis ongelooflijk in tempo versneld”, zegt Gijs Derks, commercieel directeur van Renewi. „Normaal duurt het maanden om zo’n procedure te veranderen. Door de samenwerking van iedereen die beseft hoe hoog de nood nu is, is alles enorm versneld”.

Het proces Renewi levert aan ziekenhuizen een kunststof dekselvat met binnenzak waarin de gebruikte mondkapjes worden verzameld. Nadat de zowel de volle zak als de deksel goed zijn afgesloten Wordt de buitenzijde van het vat gedesinfecteerd. Renewi haalt het volle vat op en levert direct een nieuw vat. De volle vaten worden bij Van Straten Medical/GreenCycl afgeleverd alwaar zowel de mondkapjes als het lege vat worden gesteriliseerd

Niet alleen mondkapjes Maar er is meer afval. Al het zogeheten ’specifiek ziekenhuisafval’, zoals kleding, onderleggers en spuiten werd afgelopen jaren apart verwerkt. De overheid classificeert het als gevaarlijk afval, het valt onder ’infectieuze’ stoffen. Sinds 1991 laten ziekenhuizen, laboratoria, verpleeghuizen en huisartsen, hun afval daarvoor naar de gespecialiseerde Zavin-afvalcentrale brengen. Dat alles wordt in speciale vaten aangeleverd. Maar door het enorme vraag dreigt ook hier een tekort.

Gijs Derks: „In normale maanden zamelen we zo’n 30.000 vaten in. In maart ging dat al naar 45.000 stuks, en we denken in april 60.000 vaten met specifiek ziekenhuisafval te transporteren.” Door de snelle toename van het aantal besmette patiënten met corona en de hoeveelheid gebruikte artikelen in ziekenhuizen, ontstond recent een tekort aan de stofvrije tonnen afval voor de afvalwerkers. „We hebben nog voor twee weken vaten”, zegt Derks. De inspectiedienst voor de Leefomgeving en Transport (ILT) paste vanwege de drastische toename van afval zijn regels aan: beschermende kleding en zaken als het wegwerplinnen mochten vanwege dat tekort tijdelijk als ’droog ziekenhuisafval’ in zware laminaatzakken, in aparte containers. Die worden afgevoerd naar de Zavin-centrale in Dordrecht. Deze markt kijkt alweer vooruit: als Zavin vol raakt, wordt afval onder strikte veiligheidsregels naar andere verwerkers gebracht. Derks: „De aanvragen daartoe lopen.”

Veiligheid Het werken met specifiek ziekenhuisafval kent altijd al een hoge maten van veiligheid. Dat is nu niets anders, maar er is nu nog meer aandacht voor. Aandacht voor de sociale aanpak voor Renewi chauffeurs. „Ze moeten zich honderd procent veilig voelen. Als ze het materiaal ophalen, krijgen ze bijvoorbeeld ter plekke bij ziekenhuizen de mogelijkheid om apart de handen te wassen. De werkinstructie van de overheid is dat als je iets morst, je altijd alles moet desinfecteren; dat doen we standaard. We denken vooruit, we kiezen voor die chauffeur altijd de zekere weg.” Aldus Derks.

Waardering Vorige week kwam minister Van Veldhoven (Milieu) op bezoek bij de chauffeurs. Derks: „Dat teken van waardering viel fantastisch bij die mannen.” Maar ook bij klanten is er begrip voor de nieuwe ontstaande situatie en begrijpt men de prioriteit die Renewi nu legt bij zorg voor de zorg.

 FOTO A RENEWI  FOTO B RENEWI

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection