• almere-skyline-1-e5b2fb78 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers mogen van gemeente het (groene) dak op
  • Almere-station-477301d1 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers mogen van gemeente het (groene) dak op
  • skyline-almere-night-9115d1bd Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers mogen van gemeente het (groene) dak op
  • vba-havenfestival-botterrace-d36c3f65 Vereniging Bedrijfskring Almere - Ondernemers mogen van gemeente het (groene) dak op

Ondernemers mogen van gemeente het (groene) dak op

De Vereniging Bedrijfskring Almere kent meerdere themakringen. Deze, door leden geïnitieerde brancheclusters, organiseren regelmatig bijeenkomsten voor de VBA-leden. Het komt regelmatig voor dat ik na het bestuderen van zo’n aankondiging denk, “niets voor mij”. Ja echt, vooroordelen zijn mij niet vreemd. Herkenbaar?

Echter, heel vaak laat ik me toch op de een of andere manier overhalen zo’n bijeenkomst te bezoeken. Zo ging het ook met de door de Themakring MVO van de VBA georganiseerde bijeenkomst ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen en biodiversiteit als marketingtool.’ Deze bijeenkomst vond jongstleden woensdag 11 maart plaats in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis van Almere en werd georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Almere.

Strategische visie Ecologie
De bijeenkomst werd geopend door VBA bestuurslid Bert Jan van der Woude. Na een korte introductie gaf Van der Woude al snel de microfoon door aan de dagvoorzitter, Peter Post van de Gemeente Almere. Post is strategisch adviseur en schreef al eerder visies voor de Gemeente. Momenteel is hij bezig met de derde visie en wil daarbij graag input van Almeerse ondernemers. Zo vonden Post en de MVO themakring elkaar. De inbreng van ondernemers vindt Post belangrijk, want zo kan hij beleid schrijven dat beter aansluit op de wensen van de stad.

De eerste spreker was niet aanwezig omdat deze om gezondheidsredenen thuis zat. Dat werd echter door de mensen van de Baljet Groep, die de techniek verzorgden, vakkundig opgelost. Via Skype konden de aanwezigen kennis maken met Robbert Snep. Snep is Environmental Research Senior onderzoeker Groene Steden bij de universiteit van Wageningen. Zijn presentatie ging over ‘Groen op bedrijventerreinen en bij ondernemers’. Waarom, vraag je je af?

Groen op bedrijventerreinen
Opgenomen in de presentatie was een voorbeeld van het toepassen van groen op de Zuidas in Amsterdam. De meeste bedrijfsterreinen zijn echter kaal en grijs. Het gebruik van groen geeft een betere uitstraling en maakt de ontvangst van gasten vriendelijker. Een mooi voorbeeld daarvan was dat van bierbrouwer Heineken, die een slag heeft gemaakt in duurzaam maken van hun terrein in Zoetermeer. Foto’s van de oude en de nieuwe situatie lieten een zeer aantrekkelijke werkomgeving zien. Na het beantwoorden van vragen vanuit de zaal sloot Snep zijn presentatie af.

Onder leiding van Almere’s ecoloog Ton Eggenhuizen gingen de aanwezigen vervolgens naar buiten voor een bezoek aan de daktuin op het dak van de stadhuisgarage. Eggenhuizen werd bijgestaan door een collega. Enthousiast vertelde hij over de aanleg en de gevolgen voor de omgeving. Wat gebeurt er wanneer je groen in de stad brengt? Een opsomming van diersoorten en vogels volgden elkaar in rap tempo op. De daktuin is een perfecte aanvulling op het restaurant waar het in de zomer zeker goed toeven is.

Natuurstrook bij Van Werven
Volgende spreker voor de pauze was Gert Jan van Tilburg, o.a. voorzitter van de commissie van deskundigen voor het Fonds Leefbaarheid. Van Tilburg is zelf agrariër geweest en heeft op latere leeftijd een carrière switch gemaakt. Het werd al snel duidelijk dat Van Tilburg zijn hart had verpand aan de natuur. In het voorjaar van 2005 is op het bedrijfsterrein 'Van Werven Energie Recycling Groenafval, biomassa' in Biddinghuizen een natuurstrook aangelegd. Van Tilburg was daar nauw bij betrokken. In plaats van machines en materialen biedt deze strook nu ruimte voor tal van planten, oeverzwaluwen, insecten, vissen en misschien in de toekomst wel aan ijsvogels en bevers. Van Tilburg verhaalt enthousiast over o.a. het plaatsen van de wand met 220 zwaluwnesten. Tegen zijn verwachting in, werden de nesten al snel in gebruik genomen door de zwaluwen. Het was duidelijk, we moeten meer natuur in onze woon- en werkomgeving brengen.

Samenwerking
Na een korte pauze, waarbij aanwezigen werden getrakteerd op frisdrank en fruit, werd de bijeenkomst interactiever en kon met deelnemen aan meerdere workshops. De meeting werd plenair afgesloten met een enquête via Mentimeter.com

Het was de MVO themakring in samenwerking met de Gemeente Almere overduidelijk gelukt om zaadjes te planten bij een meerderheid van de aanwezige ondernemers. De tijd moet leren of we daar daadwerkelijk het groene resultaat in de stad en op de bedrijventerreinen gaan zien. Het zou een stad als Almere niet misstaan.

Met speciale dank aan Henk Struik voor zijn tekstbijdrage en Dirk Bakker voor zijn fotografie ter plekke. Beiden zijn lid van de Themakring Communicatie van de VBA. Dank uiteraard ook aan de leden van de Themakring MVO van de VBA, die er in samenwerking met de Gemeente Almere een waardevolle bijeenkomst van hebben gemaakt. Vooral strategisch adviseur Peter Post binnen de Gemeente Almere bleek in het hele proces van idee naar uitvoering een grote motor met veel energie en doorzettingskracht. Daarvoor Dank!

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VBA MVO 5 75   VBA MVO 6 75

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Copyright © - Vereniging Bedrijfskring Almere
No Internet Connection